• شهر گمشده زیر آب در چین +عکس
  • شهر گمشده زیر آب در چین +عکس
  • شهر گمشده زیر آب در چین +عکس
  • شهر گمشده زیر آب در چین +عکس
  • شهر گمشده زیر آب در چین +عکس
  • شهر گمشده زیر آب در چین +عکس
  • شهر گمشده زیر آب در چین +عکس
  • شهر گمشده زیر آب در چین +عکس
  • شهر گمشده زیر آب در چین +عکس
  • شهر گمشده زیر آب در چین +عکس
شهر گمشده زیر آب در چین +عکسشهر گمشده زیر آب در چین +عکسشهر گمشده زیر آب در چین +عکسشهر گمشده زیر آب در چین +عکسشهر گمشده زیر آب در چین +عکسشهر گمشده زیر آب در چین +عکسشهر گمشده زیر آب در چین +عکسشهر گمشده زیر آب در چین +عکسشهر گمشده زیر آب در چین +عکسشهر گمشده زیر آب در چین +عکس

شهر گمشده زیر آب در چین +عکس

عصر ساختمان: در زیر آب های دریاچه Qiandao واقع در شهر Chun'an در چین ، آثاری از شهری باستانی و قدیمی رامی توانید مشاهده کنید،این شهر که در سال ۲۰۰۱ در عمق ۲۶ تا ۴۰ متری این دریاچه کشف شده است مربوط به ۱۳۰۰ سال پیش بوده و تخمین زده شده که ۲۶۰ هزار نفر در آن زندگی می کردند.

*منبع:اقتصادآنلاین

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany