• دره هندوستان ایران
  • دره هندوستان ایران
  • دره هندوستان ایران
  • دره هندوستان ایران
  • دره هندوستان ایران
  • دره هندوستان ایران
  • دره هندوستان ایران
  • دره هندوستان ایران
  • دره هندوستان ایران
دره هندوستان ایراندره هندوستان ایراندره هندوستان ایراندره هندوستان ایراندره هندوستان ایراندره هندوستان ایراندره هندوستان ایراندره هندوستان ایراندره هندوستان ایران

دره هندوستان ایران

عصر ساختمان: «دره هندوستان» از مناطق تفرجگاهی و بکر و زیبای شهراسفدن قائنات خراسان جنوبی است .

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از اقتصاد آنلاین، درباره علت نامگذاری این منطقه به نام «دره هندوستان» مطالعات زیادی شده، اما اطلاعات زیادی از آن در دست نیست.آب سرد و گوارای دره هندوستان که از دل رشته کوه سرچشمه می گیرد، بر لطافت و زیبایی این منطقه افزوده است.انواع گیاهان دارویی و بوته های قیچ، تاغ و دشتی سرسبز و سرتاسر گل شقایق در بهار این منطقه را فرا می گیرد.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany