• لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!
  • لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!
  • لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!
  • لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!
  • لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!
  • لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!
  • لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!
  • لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!
  • لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!
  • لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!
لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!

لوکس ترین هتل دنیا را ببینید!

به گزارش عصر ساختمان: یکی از راههای نشان دادن فرهنگ بومی هر کشوری ساخت اقامتگاه و هتلهایی بر اساس فرهنگ بومی، معماری آن سرزمین و درنظرگرفتن طبیعت خاص آن منطقه است.

به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان»به نقل از توریسم آنلاین، با ساخت چنین هتلهایی گردشگر ساکن در آن تا حد زیادی با فرهنگ آنجا آشنا می شود و قطعا لذت بیشتری خواهد برد.

هتل "کیمالا" در پوکت-تایلند- یکی از آن مکانهایی است که با حفظ مصالح طبیعی و سبک قدیمی 4 سبک مختلف ویلاسازی را عملی کرده است و معماری تایلندی را نه تنها حفظ کرده بلکه با همان سبک محلی امکانات لوکسی نیز ارائه می دهد.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany