• معماری از زاویه تصاویر (4)
  • معماری از زاویه تصاویر (4)
  • معماری از زاویه تصاویر (4)
  • معماری از زاویه تصاویر (4)
  • معماری از زاویه تصاویر (4)
  • معماری از زاویه تصاویر (4)
معماری از زاویه تصاویر (4)معماری از زاویه تصاویر (4)معماری از زاویه تصاویر (4)معماری از زاویه تصاویر (4)معماری از زاویه تصاویر (4)معماری از زاویه تصاویر (4)

معماری از زاویه تصاویر (۴)

عصر ساختمان- سیر تکاملی پروژه های عمرانی و معماری در اقصی نقاط دنیا ، باعث شده است تا معماران و مهندسین همواره نیاز به الگو برداری از پروژه های مختلف در سایر نقاط دنیا داشته باشند و با بهره گیری از نقاط مشترک بین طرح های مختلف با وضعیت اقلیمی ، فرهنگی ، توان فنی و اقتصادی به تعریف پروژه های بومی بپردازند.

به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان»، صد البته که رصد تمامی پروژه ها و ایده ها مقدور نیست از این رو برآن شدیم در بخشی با عنوان معماری از زاویه تصاویر روزانه به بررسی برخی از پروژه ها و طرح های معماری و حتی دکوراسیون داخلی بپردازیم . اگر از علاقه مندان تصاویر و پروژه های معماری هستید در این بخش روزانه همراه ما باشید.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany