• طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
 • طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت
طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعتطراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت

طراحی ویلای دوبلکس با الهام از طبیعت

عصر ساختمان-طراحی ویلای دوبلکس فوق ، توسط (FM.X) انجام شده و تداعی گر فضایی زیبا برای زندگی است. در طراحی این خانه از مواد طبیعی و رنگ های مات استفاده شده است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از خانه طرح، این کلبه ی زیبا در فضای خارجی شهر فوجیان (چین) و به دور از هرگونه فشار و شلوغی مرکز شهر قرار دارد. آرامش و سکوت این منطقه بسیار بی نظیر است. حیاط مربعی شکل این خانه، مزین به سنگ فرش هایی است که زیبایی آن را دوچندان نموده اند. انبوهی از درختان ، این خانه زیبا را در برگرفته و آن را به قلعه ای منحصر به فرد تبدیل کرده است. اتاق نشیمن این خانه مشرف به حیاط و درختان سبز آن است. این درختان به مانند حصاری بلند عمل نموده و فضای این خانه را از شلوغی شهر جدا کرده اند. سنگ تیشه ای به عنوان عنصر اصلی این بنا در نظر گرفته شده است. خلوت و تنهایی در این خانه خالی از لطف نخواهد بود.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany