• صورتی معماری کنید
 • صورتی معماری کنید
 • صورتی معماری کنید
 • صورتی معماری کنید
 • صورتی معماری کنید
 • صورتی معماری کنید
 • صورتی معماری کنید
 • صورتی معماری کنید
 • صورتی معماری کنید
 • صورتی معماری کنید
 • صورتی معماری کنید
 • صورتی معماری کنید
 • صورتی معماری کنید
صورتی معماری کنیدصورتی معماری کنیدصورتی معماری کنیدصورتی معماری کنیدصورتی معماری کنیدصورتی معماری کنیدصورتی معماری کنیدصورتی معماری کنیدصورتی معماری کنیدصورتی معماری کنیدصورتی معماری کنیدصورتی معماری کنیدصورتی معماری کنید

صورتی معماری کنید

عصر ساختمان-وب سایت آرک دیلی در یکی از بازدید ترین مطالب خود ۱۳ پروژه معماری، طراحی داخلی و طراحی نما را منتشر نموده است که در آنها از رنگ صورتی بهره برده شده است.

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از خط معمار، رنگ صورتی از طیف رنگ هایی است که به عنوان رنگ های دخترانه شناخته می شوند. شاید برای ساختن یک فضای کاملا دخترانه، رنگی بهتر از صورتی باشد. اما داستان به اینجا ختم نمی شود . رنگ صورتی، به دلیل مختلف و در ترکیب با رنگ های مختلف به کار می رود.

به دلیل خاص بودن این رنگ، می توان از صورتی برای ساختن یک فضای خاص بهره برد.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany