• طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
 • طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چینطراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین
آبشاری از جنس معماری و کتاب

طراحی کتابخانه ای حیرت انگیز در چین

عصر ساختمان: گروه معماری MVRDV با همکاری یک شرکت طراحی محلی به نام TUPDI طراحی و ساخت کتابخانه ای بزرگ در محله "تیانجین" به اتمام رساند.

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، این مجموعه فرهنگی با 33.700 متر مربع که شامل یک آتریوم مفهومی به همراه کره ای نورانی در مرکز بوده، از بزرگترین کتابخانه های عمومی چین به شمار می رود. کانسپت اصلی طراحی داخلی مانند یک آبشار بوده که به مرکز فضا سرازیر می شود. طراحی موجدار قفسه ها المان اصلی ساختمان می باشد که به صورت یکپارچه با راه پله ها، صندلی ها، سقف و پنجره ها متصل شده است. کتابخانه تیانجین به دلیل برنامه زمان بندی فشرده ای خود رکورددار می باشد. کار طراحی، ساخت و ارائه 1.2 میلیون جلد کتاب این مجموعه در مدت زمان 3 سال ارائه شده است.
هزینه های مربوط به اجرای طراحی و ساخت کتابخانه توسط شهرداری تیانجین چین تأمین شده و در منطقه فرهنگی "بینهای" قرار دارد. حجم ساختمان بر اساس یک پلان مرکزگزا به داخل مرتفع (Extrude) شده و باقی عرصه ها به نوعی از آتریوم کروی سالن به اطراف پراکنده می شوند. قفسه کتاب ها در دو طرف دیوارهای طولی ساختمان تعبیه شده که در برخی نقاط این قفسه ها حکم سکو یا پله را ایفا می کنند. طراحی قفسه ها به این شیوه در خلق توپوگرافی روشن نقش داشته اند. خطوط قفسه ها در امتداد دو نمای شیشه ای قرار گرفته اند که کتابخانه را به پارک عمومی در بیرون به راهروی عمومی در داخل متصل می کند. فرم موجدار قفسه و سکوها نقش یک فیلتر را در کنترل نور خورشید بازی می کند تا نور طبیعی بیش از حد به داخل نتابد.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany