• هویتی ماندگار در طراحی
  • هویتی ماندگار در طراحی
  • هویتی ماندگار در طراحی
  • هویتی ماندگار در طراحی
  • هویتی ماندگار در طراحی
  • هویتی ماندگار در طراحی
  • هویتی ماندگار در طراحی
  • هویتی ماندگار در طراحی
  • هویتی ماندگار در طراحی
هویتی ماندگار در طراحیهویتی ماندگار در طراحیهویتی ماندگار در طراحیهویتی ماندگار در طراحیهویتی ماندگار در طراحیهویتی ماندگار در طراحیهویتی ماندگار در طراحیهویتی ماندگار در طراحیهویتی ماندگار در طراحی

هویتی ماندگار در طراحی

عصر ساختمان - پروژه La grande motte که در سال ۱۹۶۰ ساخته شده همچنان برای کاربران مقیم آن یادآور نمایی زیبا و چشم اندازی چشم نواز است.

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، این پروژه در سایتی به مساحت 400 هکتار و توسط ژان بلادور طراحی شده است.سازه بتنی با هندسه ای متقارن و نمایی با پنجره های متنوع از دیگر ویژگی های طراحی این سازه می باشد.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany