• ویلای دماوند
 • ویلای دماوند
 • ویلای دماوند
 • ویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیان
 • ویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیان
 • ویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیان
 • ویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیان
 • ویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیان
 • ویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیان
 • ویلای دماوند
 • اثر استودیو معماری شیرازیان
 • ویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیان
ویلای دماوندویلای دماوندویلای دماوندویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیانویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیانویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیانویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیانویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیانویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیانویلای دماونداثر استودیو معماری شیرازیانویلای لوکس دماوند؛ اثر استودیو معماری شیرازیان
ویلای لوکس دماوند؛

اثر استودیو معماری شیرازیان

عصر ساختمان - سایت این پروژه، زمینی واقع در شیب کوه با چشم اندازی زیبا است.

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، میل به داشتن چشم اندازی بهتر و همچنین فضای ساختمانی بیشتر در یک زمین کوچک منجر به ساخت ساختمانی 3 طبقه روی این زمین شد. زمین های محله به بخش های کوچک تقسیم شده اند و بنابراین تراکم ساختمان ها در سمت شرقی و غربی است ، در حالی که سمت شمالی و جنوبی فرصتی برای ارائه چشم اندازی جذاب دارد. آب و هوای سرد و  شرایط آب وهوای کوهستانی چالشی برای طراحی است.
بنابراین با توجه به بارش زیاد برف و حذف برف از روی سقف( برای کاهش بار و فشار اضافه بر سقف و جلوگیری از نفوذ رطوبت)، عایق بندی دیوار های خارجی و بررسی  راندمان سیستم های آبی و مکانیکی مورد توجه قرار گرفت. برای حفظ زیبایی شناسی در معماری گرما از طریق کف طبقات انجام شد و هیچگونه حفره و یا دودکش در ساختمان وجود ندارد.

یکی از اهداف اصلی، طراحی یک تراس بزرگ به سمت جنوب شرقی که باغ شهر دماوند وجود داشت، بود.
محدودیت ارتفاع سقف شیب دار و داشتن شیب مطلوب در ارتباط با نیازهای زیبایی شناسی و کاربردی، منجر به کمبود ارتفاع در تراس می شد که در پاسخ به این مشکل، یک سقف شیب دار قابل تنظیم مکانیکی مقاوم در برابر باد و همچنین  مقرون به صرفه طراحی شد. طراحی این سازه با ستون های شیب دار در این منطقه زلزله خیز از دیگر چالش های طراحی این ویلا بود. در نهایت قابی فلزی با الگویی دقیق بر روی ستون ها قرار گرفت تا زیبایی شناسی نمای بیرونی تکمیل شود.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany