• خانه 23 متری شبیه فضاپیما
  • خانه 23 متری شبیه فضاپیما
  • خانه 23 متری شبیه فضاپیما
  • خانه 23 متری شبیه فضاپیما
  • خانه 23 متری شبیه فضاپیما
  • خانه 23 متری شبیه فضاپیما
  • خانه 23 متری شبیه فضاپیما
خانه 23 متری شبیه فضاپیماخانه 23 متری شبیه فضاپیماخانه 23 متری شبیه فضاپیماخانه 23 متری شبیه فضاپیماخانه 23 متری شبیه فضاپیماخانه 23 متری شبیه فضاپیماخانه 23 متری شبیه فضاپیما

خانه ۲۳ متری شبیه فضاپیما

عصر ساختمان - یک طراح قایق، خانه ای ۲۳ متر مربعی به شکل فضاپیما ساخته که در ماه فرود می آید.

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» مهر، ساخت خانه های کوچک پدیده تازه ای نیست اما خانه کوچکی که شبیه یک فضاپیماست، توجه همه را جلب می کند.

کرت هیوز، یک طراح کهنه کار قایق در مرکز ایالت واشنگتن خانه ای را با توجه به لندر ماه ساخته است. لندر در حقیقت فضاپیمایی است که روی سطح ماه فرود می آید و مشهورترین آنها در دوره فرود آپولو 11 است.

هیوز که 30 سال تجربه طراحی قایق دارد، این بار خانه ای با مساحت حدود 23 متر مربع و به شکل شش ضلعی طراحی کرده و ساخته است.

این خانه ییلاقی است. هیوز ایده ساخت این خانه را 10 سال قبل و زمانی به دست آورد که دخترش به کمپ فضایی در موزه سیاتل رفت.

این فضاپیمای کوچک بسیار راحت است. این خانه با وزن 1360 کیلوگرم در ساحل رودخانه کلمبیا  قرار دارد و حافظ محیط زیست است.

در قسمت پایین خانه اتاق خواب و در طبقه اصلی آشپزخانه و فضای ذخیره قرار دارند.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany