• توهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریس
  • توهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریس
  • توهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریس
  • توهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریس
  • توهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریس
  • توهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریس
توهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریستوهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریستوهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریستوهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریستوهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریستوهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریس

توهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریس

عصر ساختمان - گروه طراحی MAD با استفاده از اصول آینه های مقعر برج ایفل را مانند یک توهم نوری عظیم به وسعت شهر پاریس باز سازی کرد.

به   گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، در سال 1973 برج مونپارناس با ارتفاع  210 متر بلندترین ساختمان در پاریس شد که انتقادات بسیاری را به وجود آورد. در سال 2016، گروه  MAD برنده یک رقابت بین المللی برای بازسازی برج شد و به این صورت میراژ متولد شد.

طراحان MAD را با استفاده از اصول آینه های مقعر موفق به ایجاد یک توهم نوری در نمای این برج شدند که از هر زاویه تصویر متفاوت و وارونه از شهر پاریس را نمایان می کند. دیدن برج ایفل به صورت وارونه در آسمان شهر جلوه ای زیبا و سراب وار ایجاد می کند.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany