• عجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویر
  • عجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویر
  • عجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویر
  • عجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویر
  • عجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویر
  • عجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویر
  • عجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویر
  • عجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویر
  • عجیب ترین خانه‌های جهان
  • عجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویر
عجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویرعجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویرعجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویرعجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویرعجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویرعجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویرعجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویرعجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویرعجیب ترین خانه‌های جهانعجیب ترین خانه‌های جهان / تصاویر

عجیب ترین خانه‌های جهان

عصر ساختمان- از دیر باز خانه برای انسان جزو نیازهای اولیه محسوب میشده، چه آنان که برای محافظت در برابر سرما و گرما خانه میساختند و چه آنهایی که برای مقابله با حیوانات وحشی و گزند حشرات و خزندگان خانه میساختند. همه یک هدف داشتند. ایمنی و آسایش!

به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایلنا، با پیشرفت علم و تکنولوژی خانه ها نیز از غافله عقب نماندند و از همه لحاظ تغییراتی در آنها ایجاد شد. در عصر آهن و سیمان هیچ چیز دور از انتظار نیست. خانه های قدیمی جایشان را به برجهای سر به فلک کشیده دادند و دیگر از حیات و حوض آب و باغچه گل، خبری نیست.

اما در این میان هنوز انسانهایی هستند که از روحی سرشار از هنر و احساسات لطیف برخوردارند. در جای جای این کره خاکی هنرمندانی پیدا میشوند که خانه هایشان را همانند یک اثر هنری خلق میکنند و آنچه را که در سردارند در غالب خانه ای عجیب و رویایی به عرصه نمایش میگذارند.

اگرچه در عصر جدید و با استفاده از آهن و بتن ساخته شده اند، ولی ذوق هنرمندی در آنها موج میزنند. شاید این خانه ها جزو عجایب جهان محسوب نشوند. ولی در ردیف بناهایی همچو کلیسای نامرئی ترنسپرنت شیلی قرار میگیرند. که میتوان از شاهکارهای معماری عصر جدید به شمار آورد.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany