• دنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویر
  • دنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویر
  • دنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویر
  • دنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویر
  • دنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویر
  • دنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویر
  • دنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویر
دنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویردنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویردنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویردنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویردنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویردنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویردنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویر

دنج‌ترین خانه دنیا کجاست؟ / تصاویر

عصر ساختمان- این خانه دیدنی در بالای صخره‌ای ۴۰ متری قرار دارد که فرد ساکن آن فقط دو روز در ماه برای خرید مایحتاج خود از این صخره پایین می آید.

.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany