• موزه هنر لوکاس محلی برای تعامل اجتماعی
  • موزه هنر لوکاس محلی برای تعامل اجتماعی
  • موزه هنر لوکاس محلی برای تعامل اجتماعی
  • موزه هنر لوکاس محلی برای تعامل اجتماعی
موزه هنر لوکاس محلی برای تعامل اجتماعیموزه هنر لوکاس محلی برای تعامل اجتماعیموزه هنر لوکاس محلی برای تعامل اجتماعیموزه هنر لوکاس محلی برای تعامل اجتماعی

موزه هنر لوکاس محلی برای تعامل اجتماعی

عصر ساختمان - مفهوم معماری موزه هنر لوکاس رابطه بین طبیعت و محیط شهری را مورد بررسی قرار می دهد. با الهام از کارهای فرانک لوید رایت و میس ون دو رائه، طراحی زیبایی طبیعی پارک و دریاچه میشیگان را با معماری قوی شهر شیکاگو ادغام می کند. این طراحی از ماموریت موزه به عنوان مکانی برای آموزش، فرهنگ و الهام می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، هدف طراح موزه لوکاس توجه به آینده است. موزه یک شیء منفرد نیست، بلکه یک تجربه فضایی است که توسط افرادی که در آن حضور دارند، تعریف می شود این مکان برای کشف و برقراری ارتباط و تفکر است. این محل بیش از یک ساختمان است در واقع  یک واسطه شهری برای تعامل اجتماعی است، که مردم را به یکدیگر نزدیک تر می کند.

بلندترین نقاط موزه لوکاس دارای یک عرشه دیدنی با دید 360 درجه است که بازدیدکنندگان را با چشم انداز خیره کننده  از دو سوی شیکاگو و دریاچه میشیگان ارائه می دهد.
ساخت این موزه در سال 2019 به اتمام  رسیده و افتتاح میشود.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany