• دیواری که هوای خانه را پاکسازی می کند
  • دیواری که هوای خانه را پاکسازی می کند
  • دیواری که هوای خانه را پاکسازی می کند
  • دیواری که هوای خانه را پاکسازی می کند
  • دیواری که هوای خانه را پاکسازی می کند
دیواری که هوای خانه را پاکسازی می کنددیواری که هوای خانه را پاکسازی می کنددیواری که هوای خانه را پاکسازی می کنددیواری که هوای خانه را پاکسازی می کنددیواری که هوای خانه را پاکسازی می کند
هوشمندسازی در ساختمان؛

دیواری که هوای خانه را پاکسازی می کند

عصر ساختمان - یک شرکت فنلاندی دیواری هوشمند ساخته که هوای خانه و محیط های بسته را پاکسازی می کند.

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، به تازگی شرکت فنلاندی Naava دیواری ساخته که مملو از گیاهان است و می تواند هوای خانه را پاکسازی کند. این دیوار هوشمند در سراسر روز هوای تازه منتشر می کند. همچنین می توان آن را با توجه به بودجه و فضاهای مختلف، شخصی سازی کرد.

در دیوار مذکور هیچ خاکی وجود ندارد و میکروب ها به گیاهان کمک می کنند تا هوای تازه تولید کنند. حسگرهای مختلف دیوار جریان هوا، آب و نور را رصد می کنند. همچنین در این دیوار یک سیستم هوش مصنوعی نیز به کار رفته است.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany