• باغچه رباتیک را ببینید/ با 90 درصد صرفه جویی آب
  • باغچه رباتیک را ببینید/ با 90 درصد صرفه جویی آب
  • باغچه رباتیک را ببینید/ با 90 درصد صرفه جویی آب
  • باغچه رباتیک را ببینید/ با 90 درصد صرفه جویی آب
  • باغچه رباتیک را ببینید/ با 90 درصد صرفه جویی آب
  • باغچه رباتیک را ببینید
باغچه رباتیک را ببینید/ با 90 درصد صرفه جویی آبباغچه رباتیک را ببینید/ با 90 درصد صرفه جویی آبباغچه رباتیک را ببینید/ با 90 درصد صرفه جویی آبباغچه رباتیک را ببینید/ با 90 درصد صرفه جویی آبباغچه رباتیک را ببینید/ با 90 درصد صرفه جویی آبباغچه رباتیک را ببینید
با ۹۰ درصد صرفه جویی آب

باغچه رباتیک را ببینید

عصر ساختمان - یک استارت اپ با ترکیب رباتیک و کشاورزی هیدروپونیک، باغچه رباتیکی ابداع کرده که در مقایسه با روش های کشاورزی فعلی ۹۰ درصد آب کمتری مصرف می کند.

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، باغچه رباتیکی ابداع شده که در مقایسه با روش های سنتی کشاورزی، 90 درصد آب کمتری مصرف می کند.

طبق آمار موسسه منابع جهانی جمعیت جهان تا 2050 میلادی به 10 میلیارد نفر می رسد در همین راستا استارت اپIron Ox قصد دارد با ترکیب ربات ها و کشاورزی هیدروپونیک چالش های غذایی را برطرف کند.

هیدروپونیک فرایند تولید گیاهان بدون خاک است و مزایای فراوانی نسبت به کشاورزی سنتی دارد. از سوی دیگر با کمک رباتها می توان تولید محصولات را به طور مداوم تضمین کرد.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany