• اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد
 • اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد
 • اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد
 • اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد
 • اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد
 • اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد
 • اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد
 • اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد
 • اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد
 • اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد
 • اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد
 • اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد
اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شداینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شداینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شداینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شداینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شداینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شداینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شداینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شداینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شداینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شداینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شداینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" 10 هزارتایی شد

اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" ۱۰ هزارتایی شد

عصر ساختمان - "کاشی‌سرامیک‌فردا" به عنوان یکی از صفحات رسمی و تخصصی صنعت ساختمان کشور و "گروه رسانه‌ای امروز" در اینستاگرام، ۱۰ هزارتایی شد.

صفحه رسمی "ساختمان فردا" که با بیش از 20 هزار دنبال کننده تخصصی در فضای مجازی اینستاگرام فعالیت می‌کند، توانسته جایگاه ویژه‌ای در بین فعالان صنعت ساختمان پیدا کند. صفحه اینستاگرام "کاشی‌سرامیک‌فردا" به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های دپارتمان ساختمان "گروه رسانه‌ای امروز" به صورت تخصصی در حال فعالیت است که در طول این هفته، به مرز 10 هزار دنبال‌کننده تخصصی رسید تا عنوان یکی از پربازدیدترین صفحات رسمی در صنعت کاشی و سرامیک کشور را از آن خود کند.
بر اساس آمار و اطلاعات دقیق اینستاگرام؛ 29 درصد از مخاطبین این صفحه مجازی، در تهران ساکن هستند و بعد از آن شهرهای مشهد، شیراز و اصفهان در رده‌های بعدی قرار دارند، نکته جالب توجه این است که 65 درصد از مخاطبین "کاشی‌سرامیک‌فردا" در ایران ساکن هستند و کشورهایی نظیر عراق، چین، عربستان و ایالات متحده آمریکا نیز نزدیک به 10 درصد دنبال کننده‌های این صفحه تخصصی را تشکیل می‌دهند که نشانگر بازخورد و محبوبیت بدون مرز رسانه مجازی اینستاگرام در دنیا است که می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای توسعه تجارت بین‌المللی فراهم کند. گفتنی است در این لحظه 89 درصد از مخاطبان این صفحه را آقایان و 11 درصد باقی مانده را بانوان تشکیل می‌دهند. همچنین بیشترین حجم از مخاطبان 10 هزار نفری صفحه رسمی "کاشی‌سرامیک‌فردا" را افراد بین 25 تا 34 سال و پس از آن به ترتیب بازه 35 تا 44 سال و 18 تا 24 سال مخاطبین این صفحه را تشکیل می‌دهند. این آمار نشان‌دهنده میزان محبوبیت این صفحه با قشر جوان جامعه ایران و در پس آن علاقه‌‌مندان صنعت کاشی و سرامیک و بازه افرادی است که به این صنعت به دید یک حوزه کاربردی نگاه می‌کنند.
در اوایل خردادماه امسال، و با توجه به نیاز صنعت کاشی و سرامیک به یک مرجع اطلاع رسانی، دپارتمان ساختمان "گروه رسانه‌ای امروز"، صفحه "کاشی‌سرامیک‌فردا" را راه اندازی کرد و به اطلاع‌رسانی و تولید محتوای کاربردی و تخصصی، گزارشات و مصاحبه با مدیران شرکت‌های این حوزه پرداخت. حال پس از گذر حدود شش ماه از آن تاریخ، رسیدن به 10هزار نفر دنبال کننده تخصصی صفحه رسمی "کاشی‌سرامیک‌فردا" نشان از روند سریع رشد این صفحه تخصصی در میان علاقه‌مندان فعال در فضای مجازی دارد.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany