• نگاهی بر مصرف انرژی در مالزی
  • نگاهی بر مصرف انرژی در مالزی
  • نگاهی بر مصرف انرژی در مالزی
  • نگاهی بر مصرف انرژی در مالزی
  • نگاهی بر مصرف انرژی در مالزی
  • نگاهی بر مصرف انرژی در مالزی
  • نگاهی بر مصرف انرژی در مالزی
نگاهی بر مصرف انرژی در مالزینگاهی بر مصرف انرژی در مالزینگاهی بر مصرف انرژی در مالزینگاهی بر مصرف انرژی در مالزینگاهی بر مصرف انرژی در مالزینگاهی بر مصرف انرژی در مالزینگاهی بر مصرف انرژی در مالزی

نگاهی بر مصرف انرژی در مالزی

عصر ساختمان - مالزی در جنوب شرق آسیا در نزدیکی خط استوا در منطقه اقلیمی حاره ای واقع شده است. مصرف کارامد انرژی به دلیل وابستگی به منابع فسیلی رو به اتمام بیار حیاتی است ( منابعی که منجر به انتشار دی اکسید کربن) نیز به اتمسفر شده است. رشد جمعیت و توسعه اقتصادی بر رشد تقاضای انرژی در کشور اثر دارند. از این روی پایداری، امنیت انرژی و تغییر اقلیم از چالش های مهم برای بخش انرژی در مالزی است. مسائل فوق را می توان با روش های کارامد در بخش ساختمان حل کرد.

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، ساختمان ها در مالزی 14٫3 درصد کل انرژی را مضرف می کند .و 53 درصد انرژی الکتریکی در بخش های تجاری و مسکونی مصرف می شود. از این روی کارایی مصرف انرژی در ساختمان ها برای کاهش مصرف انرژی و بهبود پایداری محیطی لازم است. این مقاله به بررسی سناریوی انرژی ساختمان، چشم انداز سیاسی، برنامه های کارایی مصرف انرژی ساختمان می پردازد. به علاوه، پتانسیل منابع تجدید پذیر در ساختمان و مسائل و چالش های مختلف کشور بحث شده اند موضوعات مفید برای محققان، متخصصان و دانشمندان برای درک بهتر کارایی مصرف انرژی و اقدامات پایدار مطرح می شوند. این مقاله اقداماتی را برای بهبود حفاظت و کارایی مصرف انرژی ساختمان ارایه می کند.

انرژی یک عنصر حیاتی وشریان حیاتی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و پایدار بسیار ی از کشور ها است. توسعه زیر ساختی سریع و رشد اقتصادی، انرژی بر تقاضای انرژی در مالزی اثر داشته است. این تقاضای انرژی تحت تاثیر رشد جمعیت، درآمد سرانه، و تغییرات جمعیتی (مانند افزایش شهرنشینی و رشد اقتصادی)قرار داشته است. افزایش در مصرف انرژی در 2012 برابر با 7٫5 درصد بوده و در سال های بعدی به 6 تا 8 درصد ا می رسد. با این حال چالش های پایداری، امنیت انرژی ، و تخلیه منابع زیست محیطی و تغییرات اقلیمی بایستی کارایی مصرفانرژی ساختمان را در نقشه راه خط مشی و سیاست در نظر بگیرد. از این روی استفاده موثر از انرژی برای حفظ منابع فعلی لازم است. به علاوه در سال 2009 مازی از نظر شاخص عملکرد تغییر اقلیم در رتبه52 قرار گرفت، ابزاری که ارزیابی کننده و مقایسه کننده 90 درصد اننشار دی اکسید کربن 57 است. یکی از بخش های بالقوه برای مبارزه با چالش های فوق، بخش ساختمان است. چون ساختمان و محیط ساختمانی نقش مهمی در انتشار گاز های گلخانه ای دارند.
مالزی در جنوب شرقی اسیا در نزدیکی خط استوا با مختصات 2° 30′ N و 112° 30′E و مساحت 329750 کیلومتر مربع واقع شده است. مالزی به دو بخش با دریای چین جنوبی تقسیم می شود. که موسوم به شبه جزیره مالزی هم مرز با جنوب تایلند است و شرق مالزی که هم مرز با شمال سنگاپور و جزایر اندونزی است. اقلیم آن در سرتاسر سال گرم و مرطوب است و میانگین بارندگی 250 سانتی متر در سال است و دمای متوسط آن برابر با 27 درجه است. این شرایط اقلیمی نیمه حاره ای مالزی به شدت بر شرایط محیطی داخل ساختمان اثر دارد.
تقاضای کل انرژی مالزی برای سال 2014 بین بخش های مختلف تقسیم می شود صنعت 25٪، تجاری و مسکونی 14٪، حمل و نقل 47 درصد، کشاورزی 2٪ و غیر انرژی 12٫0٪ که در شکل 1 نشان داده شده است. مصرف انرژی برق در صنعت 45٫9٪، 32٫3٪ تجاری، مسکونی 21٫2٪، حمل و نقل 0٫2 درصد و کشاورزی 0٫4٪ [1] در سال 2014 می باشد. این تقریبا 14٫3 درصد کل انرژی را شامل می شود. از این مقدار 53 درصد انرژی الکتریکی در بخش تجاری و مسکونی مصرف می شود و شامل ساختمان ها است. این شامل بخش های غیر ساختمانی ای نیز است که نقش کمی دارند نظیر تصفیه فاضلاب و آب و روشنایی خیابان و غیره. به علاوه مراکز مربوط به ساختمان های صنعتی نیز در نظر گرفته نشده اند که موجب افزایش تقاضای انرژی در ساختمان ها می شود. این می تواند نقش ممی در انتشار گاز های گل خانه ای برطبق منابع مورد نیاز برای تولید انرژی الکتریکی داشته باشد. چون تنها 80٫9 درصد انرزی از طریق منابع فسیلی عرضه می شود، بقیه از طریق موارد تجدید پذیر در 3٫2 درصد و آبی با 15٫9 درصد ارایه می شود که در شکل 3 نشان داده شده است. ترکیب سوختی در مقایسه با سال 2012 منوع است که شامل 92٫4 درصد سوخت فسیلی، 0٫2 تجدید پذیر و 7٫4 درصد آبی است. به علاوه مصرف انرژی در ساختمان بر جسب کیلووات ساعت سرانه برای جمعیت نرمال است که در شکل 5 نشان داده شده است. کل مصرف انرزی بر حسب کیلووات بر ساعت از آمار انرژی گزارش 2015 از آژانس انرژی بین المللی بدست امده است(3). اگرچه درصد مصرف انرژی گزارش شده است، مصرف انرژی کیلو وات بر ساعت در ساختمان محاسبه شده است.کشور های توسعه یافته نظیر کانادا،قطر، سنگاپور و امریکا بیشترین مصرف انرژی را در بخش ساحتمان داشته اند در حالی که کشور های در حال توسعه دارای مصرف متوسطی هستند. به علاوه، مصرف برق سارانه مالزی برابر با 2334 کیلو.ات بر ساعت در ساختمان ها است. کشور های توسعه نیافته و در حال توسعه کم ترین مصرف سرانه برق را در ساختمان ها دارند که در شکل 5 نشان داده شده است. علاوه برشرایط محیطی بیرونی، رفتار انرژی در ساحتمان ها به طور معنی داری تحت تاثیر عوامل مختلف نظیر محل و مصالح، تجهیزت مورد استفاده در ساختمان، نوع ساختمان، الگوی سکونت ، رفتار ساکنین قرار دارد. به علاوه 90 درصد افراد بییشتر زمان خود را درون ساختمان ها صرف می کنند و از این روی بخشی از پوشش ساختمانی درونی هستند. از این روی، این چالش اصلی برای جامعه تحقیق، دولت و جامعه می باشد.
هدف این مقاله مروری بر سناریو های فعلی در انرژی ساختمان در مالزی و بحث در خصوص سیاست ها، برنامه ها و چشم انداز ها و ویژگی های آن ها است. این مقاله به بررسی سناریوی انرژی ساختمان، چشم انداز سیاسی، برنامه های کارایی مصرف انرژی ساختمان می پردازد. به علاوه، پتانسیل منابع تجدید پذیر در ساختمان و مسائل و چالش های مختلف کشور بحث شده اند موضوعات مفید برای محققان، متخصصان و دانشمندان برای درک بهتر کارایی مصرف انرژی و اقدامات پایدار مطرح می شوند. این مقاله اقداماتی را برای بهبود حفاظت و کارایی مصرف انرژی ساختمان ارایه می کند. به این ترتیب تلاشی در راستای بررسی و ارزیابی سناریوی انرزی ساختمان و شناسایی عوامل موثر بر این بخش در دنیا و مالزی برای آینده پایدار دز تقاضای انرزی ساختمان صورت گرفته است

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany