• خانه‌ای که به موزه تبدیل شد
  • خانه‌ای که به موزه تبدیل شد
  • خانه‌ای که به موزه تبدیل شد
  • خانه‌ای که به موزه تبدیل شد
خانه‌ای که به موزه تبدیل شدخانه‌ای که به موزه تبدیل شدخانه‌ای که به موزه تبدیل شدخانه‌ای که به موزه تبدیل شد

خانه‌ای که به موزه تبدیل شد

عصر ساختمان: بیش از یک قرن تاریخ عراق در خانه «‌شیخ یوسف آکار» واقع در شهر مقدس نجف وجود دارد. این معلم بازنشسته طی ۵۰سال خانه‌ خود را مملو از عتیقه کرده ‌است.

به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از ایسنا  ، از تپانچه‌های مربوط به دوران حکومت عثمانی‌ها و یا بریتانیایی‌ها در این شهر تا ظروف آشامیدنی و سکه و عکس‌های تاریخی در این خانه نگهداری می‌شود.

این موزه کوچک توجه تعداد کمی از علاقه‌مندان عتیقه را به خود جلب کرده است، اما «‌شیخ یوسف آکار» به ندرت برای موزه کوچک خود تبلیغ می‌کند چرا که این مکان کوچک قابلیت پذیرش بازدیدکننده را ندارد.

این مرد 80 ساله امیدوار است دولت مسئولیت این آثار را پس از مرگ او به عهده بگیرد.

وی بیان کرد: «امیدوارم در پایان زندگی‌ام دولت مکانی را برای نگهداری این آثار در اختیارم قرار دهد … برای نجف، برای عراق».

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany