• سردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویر
  • سردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویر
  • سردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویر
  • سردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویر
  • سردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویر
  • سردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویر
  • سردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویر
  • سردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویر
سردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویرسردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویرسردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویرسردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویرسردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویرسردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویرسردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویرسردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویر

سردترین منطقه مسکونی در دنیا کجاست؟ + تصاویر

عصر ساختمان- زمستان با لباس سپیدی از جنس برف از راه می‌رسد و سرما را با خود می‌آورد. با آمدن این مهمان طبیعت، همه به سراغ لباس‌های گرمشان می‌روند تا بنتوانند در کنار این سرما به فعالیت‌های روزمره شان ادامه دهند.

به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از گسترش نیوز، این ویژگی انسان در روستای کوچک اویمیاکون در کشور روسیه بیش از هر نقطه ی دیگری از جهان به چشم می‌آید. این روستا به عنوان سردترین سکونتگاه دائمی انسان بر روی زمین به شمار می‌رود که ساکنانش زمستان‌های بسیار متفاوتی را تجربه می‌کنند. دمای هوای اویمیاکون در زمستان به طور متوسط به 50 درجه زیر صفر می‌رسد و در زمستان سال 1924 دمای 71 درجه زیر صفر نیز برای این روستا ثبت گردیده است.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany