• گزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطر
  • گزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطر
  • گزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطر
  • گزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطر
  • گزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطر
  • گزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطر
  • گزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطر
  • گزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطر
  • گزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطر
گزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطرگزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطرگزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطرگزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطرگزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطرگزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطرگزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطرگزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطرگزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطر

گزارش تصویری کنفرانس آینده صنعت ساختمان قطر

عصر ساختمان - شانزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مصالح ساختمانی پروژه قطر با حضور شرکت هایی از ۳۴ کشور در حال برگزاری است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، شانزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مصالح ساختمانی پروژه قطر در فضایی بالغ برای 23 هزار مترمربع برگزار می شود و در این دوره از نمایشگاه تعداد 510 شرکت از 34 کشور حضور دارند که از این تعداد 15 کشور به صورت پاویون ملی شرکت کرده اند. در حاشیه این نمایشگاه که تا 11 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت کنفرانس ها و کارگاه های متعددی در حال برگزاری است.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany