• کلیسای نوتردام، قسمتی از تاریخ اروپا در آتش
  • کلیسای نوتردام، قسمتی از تاریخ اروپا در آتش
  • کلیسای نوتردام، قسمتی از تاریخ اروپا در آتش
  • کلیسای نوتردام، قسمتی از تاریخ اروپا در آتش
  • کلیسای نوتردام، قسمتی از تاریخ اروپا در آتش
کلیسای نوتردام، قسمتی از تاریخ اروپا در آتشکلیسای نوتردام، قسمتی از تاریخ اروپا در آتشکلیسای نوتردام، قسمتی از تاریخ اروپا در آتشکلیسای نوتردام، قسمتی از تاریخ اروپا در آتشکلیسای نوتردام، قسمتی از تاریخ اروپا در آتش

کلیسای نوتردام، قسمتی از تاریخ اروپا در آتش

عصر ساختمان - کلیسای جامع نوتْرْدام پاریس کلیسای معروفی در شهر پاریس است. نوتردام از قرن یازدهم بر پاریس مشرف بوده‌است و از مظاهر ملی و فرهنگی فرانسه محسوب می‌شود. این کلیسا در جزیره سیته در میانه رود سن و در منطقه چهارم در مرکز پاریس واقع شده‌است. هر سال ۱۳ میلیون نفر از آن بازدید می‌کنند.

.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany