مدیران خودروعصر اعتبار

از سوی هیئت وزیران مطرح شد:

ابلاغ تغییرات اساسنامه ۱۷ شهر جدید ایران

عصر ساختمان- با مصوبه هیئت وزیران موادی از اساسنامه ۱۷ شهر جدید کشور از جمله پردیس، پرند و هشتگرد اصلاح شد که بر اساس یکی از مواد اصلاح شده تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها می‌تواند از ۵ نفر به سه نفر کاهش یابد.

ابلاغ تغییرات اساسنامه ۱۷ شهر جدید ایران
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1397/5/14 به پیشنهاد شماره 55886/100/02 مورخ 1397/5/3 وزارت راه و شهرسازی در خصوص اساسنامه شرکت های عمران جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس، پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر) "، طی نامه شماره 107214 در تاریخ 1397/08/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

  بر این اساس 1- در ماده (14) عبارت "سه یا" قبل از عبارت "پنج عضو" اضافه می‌شود. 2- در ماده  (18) عبارت "اکثریت اعضا" به عبارت "حداقل سه نفر از اعضا" اصلاح می شود. این اصلاحیه به موجب نامه شماره 97/102/7453 مورخ 1397/8/7 شورای نگهبان تایید شده است.

  بر اساس ماده 14 اساسنامه شرکت‌های عمران شهرهای جدید ایران هیئت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی است که با تایید عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

  مطابق ماده  18 این اساسنامه نیز که با مصوبه اخیر دولت اصلاح می‌شود جلسات هیئت مدیره حداقل هر پانزده روز یکبار بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس با حضور اکثریت اعضا رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای موافق معتبر است.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی