مدیران خودروعصر اعتبار

سهم معاملات واحدهای مسکونی براساس ارزش در مهرماه۹۸

عصر ساختمان- براساس گزارش بانک مرکزی خانه‌های متری ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان با ۱۱.۹درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه ۹۸، بیشترین سهم و خانه‌های ۲۷تا۳۰میلیون تومان کمترین سهم را در معاملات داشتند.

سهم معاملات واحدهای مسکونی براساس ارزش در مهرماه۹۸
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۰:۰۰

     

    پورسعیدخلیلی