مدیران خودروعصر اعتبار

افزایش نرخ تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران

عصر ساختمان- مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نهاده های ساختمانی در ۴ فصل منتهی به پاییز امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته، ١٨.٨ واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش نرخ تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۳:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایبنا، در بین تمامی گروه های اجرایی، گروه «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ١٦٣,٥ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین درصد تغییر نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی «خدمات» با ٤۰.٣ درصد افزایش بوده است.

  شاخص کل

  شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز ١٣٩٩ به عدد ٨٥۰,١ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٦٩٨.٨)، ٢١.٦ درصد افزایش داشته است.

  تورم نقطه به نقطه

  درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ١۰١,٦ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٧١.٤) ٣۰.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

  در بین تمامی گروههای اجرایی، گروه «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ١٦٣,٥ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین درصد تغییر نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی «خدمات» با ٤۰.٣ درصد افزایش بوده است.

  تورم سالانه

  درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٩ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به پاییز سال ١٣٩٨ (تورم سالانه)، معادل ٥٩,٦ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٤۰.٨) ١٨.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

  بیشترین نرخ تورم شاخص کل در یک سال گذشته مربوط به پاییز ١٣٩٩ که معادل با ٥٩,٦ درصد و کمترین نرخ تورم سالانه مربوط به بهار ١٣٩٩ که معادل ٢٩.٣ درصد بوده است.

  در بین گروه های اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم در همین دوره مربوط به گروه اجرایی«آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ١۰٥,٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم با ٢٥.٥ درصد افزایش متعلق به گروه «شیشه» بوده است.

  تورم فصلی

  درصد تغییرات شاخص قیمت کل نهاده‌های ساختمانی در پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل  قبل معادل ٢١,٦ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣۰.٣) ٨.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

  بیشترین تورم فصلی در طول یک سال گذشته مربوط به فصل تابستان٩٩ معادل ٣۰,٣ درصد و کمترین درصد تغییر فصلی شاخص کل مربوط به زمستان ١٣٩٨ با ٨.٤ درصد تغییر بوده است.

  در همین فصل در بین  گروه های اجرایی، بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ٤٨,٢ درصد افزایش و کمترین درصد تغییر نیز مربوط به گروه اجرایی «خدمات» با ٥.٥ درصد افزایش بوده است.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی