مدیران خودروعصر اعتبار

استان البرز، دارای بیشترین تعداد پروانه احداث ساختمان در بخش تعاون

مشارکت تعاونی‌ها در ساخت خانه‌های با متراژ بالا

عصر ساختمان- در سال گذشته ۵۱۷ پروانه ساختمانی برای تعاونی‌ها صادر شده و درصد مشارکت تعاونی‌ها در احداث ساختمان‌های با متراژ زمین ۵۰۱ متر و بیشتر در مقایسه با کل کشور نسبت به سایر موارد بیشتر بوده است.

مشارکت تعاونی‌ها در ساخت خانه‌های با متراژ بالا
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۰:۰۰

   به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، بررسی هزینه و درآمد خانوارها نشان می دهد که بیشترین هزینه در سبد مصرفی خانوار متعلق به بخش مسکن بوده به نحوی که بیش از یک سوم هزینه های زندگی را به خود اختصاص داده و از جایگاه قابل توجهی در معیشت و زندگی افراد و خانوارها برخوردار است.

  در سالهای اخیر به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و تداوم نوسان نرخ ارز، بازار مسکن با تلاطم و فراز و نشیب بسیاری رو به رو شده و این امر موجب شده تا بسیاری از خانوارهای کم درآمد قادر به تامین مسکن یا هزینه اجاره‌بها نباشند. در این بین کارشناسان تعاونی‌های مسکن را بهترین راهکار برای تامین مسکن مناسب و ارزان قیمت خانوارهای کم درآمد به دلیل کاهش قیمت تمام شده مسکن عنوان می کنند.

  گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از نتایج آمارگیری پروانه‌های ساختمانی بخش تعاون نشان می دهد که در سال گذشته 517 پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها برای تعاونی ها صادر شده که از این تعداد پروانه حدود 0.3 درصد کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده متعلق به بخش تعاون بوده است.

  همچنین از مجموع پروانه‌های صادره در بخش تعاون، 18 پروانه به افزایش بنا و 499 پروانه به احداث ساختمان تعلق داشته است.

  استانهای البرز،خوزستان، فارس بیشترین و استانهای اردبیل، قزوین، یزد و همدان به ترتیب کمترین تعداد پروانه احداث ساختمان در بخش تعاون را به خود اختصاص داده اند.

  تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان در بخش تعاون در سال گذشته 3162 واحد بوده که رقمی حدود 0.8 درصد از مجموع کل واحدهای تعیـین شـده در پروانه های صادره را تشکیل می دهد.

  از کل پروانه‌های صادر شده در بخش تعاون 422 مورد مربوط به پروانه‌های ساختمانی مسکونی و بقیه مربوط به ساختمان‌های مسکونی و کارگاه توام بازرگانی، صنعتی آموزشی و بهداشتی درمانی بوده است.

  بررسی متراژ ساختمان‌های احداث شده نشان می دهد که از مجموع پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی در بخش تعاون، 134 مورد برای احداث ساختمان‌های با متراژ 151 تـا 200 مترمربع، 81 مورد برای ساختمان‌های بـا متـراژ 201 تـا 250، 68 مورد بـرای احداث ساختمان‌های با متراژ 251 تا 300، 58 مورد برای احداث ساختمان‌های با متـراژ 301 تـا 500 مترمربع و 59 مورد برای ساختمان‌های با متراژ 501 متر مربع و بیشتر بوده است که در مقایسـه با کل کشور درصد مشارکت تعاونی‌ها در احداث ساختمان‌های با متراژ 501 مترمربع و بیشـتر نسـبت بـه سـایر مـوارد بیشتر بوده و استان البرز بیشترین تعداد پروانه احداث ساختمان مسکونی در این متراژ را به خود اختصاص داده است.

  به گزارش ایسنا، امروزه توسعه بخش مسکن و رشد اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم از همدیگر تاثیر می پذیرند.مسکن همچنان که در ایجاد ارزش افزوده، رونق تولید، تحرک بازار کار و توسعه اشتغال در بخشهای مرتبط با ساخت و ساز موثر است به دلیل تقاضای بالا و به عنوان یک کالای مصرفی در سبد هزینه خانوارها جایگاه و اهمیت بسزایی دارد.

  پورسعیدخلیلی