مدیران خودروعصر اعتبار

نگاهی به قیمت مسکن در کشورهای مختلف اروپایی

عصر ساختمان- در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل متوسط قیمت مسکن در کشورهای عضو منطقه یورو ۴.۲ درصد بیشتر شد.

نگاهی به قیمت مسکن در کشورهای مختلف اروپایی
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۱:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از ایسنا، در سال 2019 متوسط قیمت مسکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به سال قبل 4.3 درصد افزایش یافت. در ادامه با روند تغییر قیمت مسکن در کشورهای منتخب اروپایی آشنا می شوید:

  1- فرانسه

  بیشترین افزایش قیمت سالانه: سال 2006 با 11.7 درصد

  بیشترین کاهش قیمت سالانه: سال 2009 با 6.2 درصد کاهش

  تغییر قیمت مسکن سال 2019 نسبت به سال قبل: 3.3 درصد افزایش

  2- آلمان

  بیشترین افزایش قیمت سالانه: سال 2016 با 7.5 درصد

  بیشترین کاهش قیمت سالانه: سال 2007 با 2.1 درصد کاهش

  تغییر قیمت مسکن سال 2019 نسبت به سال قبل: 5.8 درصد افزایش

  3- ایتالیا

  بیشترین افزایش قیمت سالانه: سال 2011 با 1.4 درصد

  بیشترین کاهش قیمت سالانه: سال 2013 با 6.5 درصد کاهش

  تغییر قیمت مسکن سال 2019 نسبت به سال قبل: 0.1 درصد کاهش

  4- هلند

  بیشترین افزایش قیمت سالانه: سال 2018 با 9.5 درصد

  بیشترین کاهش قیمت سالانه: سال 2012 با 6.7 درصد کاهش

  تغییر قیمت مسکن سال 2019 نسبت به سال قبل: 7.3 درصد افزایش

  5- پرتغال

  بیشترین افزایش قیمت سالانه: سال 2018 با 10.3 درصد

  بیشترین کاهش قیمت سالانه: سال 2012 با 7.1 درصد کاهش

  تغییر قیمت مسکن سال 2019 نسبت به سال قبل: 9.6 درصد افزایش

  6- اسپانیا

  بیشترین افزایش قیمت سالانه: سال 2018 با 6.7 درصد

  بیشترین کاهش قیمت سالانه: سال 2012 با 14.8 درصد کاهش

  تغییر قیمت مسکن سال 2019 نسبت به سال قبل: 5.2 درصد افزایش

  7- سوید

  بیشترین افزایش قیمت سالانه: سال 2015 با 13.1 درصد

  بیشترین کاهش قیمت سالانه: سال 2018 با 0.9 درصد کاهش

  تغییر قیمت مسکن سال 2019 نسبت به سال قبل: 2.5 درصد افزایش

  8- انگلیس

  بیشترین افزایش قیمت سالانه: سال 2007 با 9.9 درصد

  بیشترین کاهش قیمت سالانه: سال 2009 با 8.9 درصد کاهش

  تغییر قیمت مسکن سال 2019 نسبت به سال قبل: 1.0 درصد افزایش

  9- نروژ

  بیشترین افزایش قیمت سالانه: سال 2007 با 12.6 درصد

  بیشترین کاهش قیمت سالانه: سال 2008 با 1.1 درصد کاهش

  تغییر قیمت مسکن سال 2019 نسبت به سال قبل: 4.0 درصد افزایش

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی