مدیران خودروعصر اعتبار

بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی چهارشنبه شب

عصر ساختمان -حوالی ساعت ۲۲:۴۰ چهارشنبه دو سرای راسته بازار تبریز شاهد آتش‌سوزی گسترده بود، این دو سرای بازار محل فروش عمده لوازم آرایشی و بهداشتی بوده که اجناس و ساختمان بیش از ۱۰۰ مغازه در این راستا سوختند. طبق اعلام سازمان آتش نشانی تبریز، هنوز آمار دقیقی از تعداد مغازه‌های آسیب دیده و میزان خسارت این سانحه در دسترس نبوده و علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.

بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی چهارشنبه شب
نسخه قابل چاپ
جمعه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۱:۰۰
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی چهارشنبه شب
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته
 • بازار تبریز بعد از آتش‌سوزی شب گذشته

.

برچسب ها
پورسعیدخلیلی