مدیران خودروعصر اعتبار

افزایش ۱۷.۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران

عصر ساختمان- مرکز آمار از افزایش ١٧,٥ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و افزایش ١٦.٦ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در سال ٩٧ نسبت به سال ٩٦ خبر داد.

افزایش ۱۷.۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۵:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از تسنیم، بررسی نتایج طرح "گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد:
  الف- شهر تهران
       در سال ١٣٩٧، تعداد ٧٦٥١١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ١٧,٥ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها 7 واحد بوده است.
       تعداد 10954 پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در سال ٩٧ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ١٧,٦ درصد افزایش داشته است.
       مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در سال ٩٧ بالغ ‌بر ١٤٣٤١ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ٢١,٣ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود 1309 مترمربع بوده است.

  ب- کل نقاط شهری کشور
       در سال ١٣٩٧، تعداد ٣٧٦٥٧٥ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ١٦,٦ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.٦ واحد بوده است‌.
       تعداد 142039 پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال ٩٧ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ١٦,٣ درصد افزایش داشته است.
       مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در سال ٩٧ حدود 72011 هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته 20.5 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٤٩٤ مترمربع بوده است.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی