مدیران خودروعصر اعتبار

تحولات بازار مسکن پایتخت در تیر ماه

عصر ساختمان- گزارش بانک مرکزی در دو بخش تغییرات قیمت خرید و همچنین اجاره بهای مسکن شهر تهران در تیر ماه ۹۹ بررسی شد.

تحولات بازار مسکن پایتخت در تیر ماه
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۵:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایبِنا، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال 99 حاکی از آن است که از مجموع 14 هزار و 47 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 38.6 درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با تیرماه سال قبال حدود 1.6 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10، 16 تا 20 و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

  همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه سال 99 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.9 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم‌های 8.7 و 8.6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 73.1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در تیر ماه سال 99 مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 7، 1، 8، 3 و 15) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26.9 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

  تحولات قیمت مسکن

  در تیرماه سال 99، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 20 میلیون و 912 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 10.4 و 56.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 45 میلیون و 300 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 9 میلیون 630 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1398 به ترتیب 51.8 و 58.2 درصد افزایش نشان می‌دهند.

  تحولات بازار مسکن شهر تهران در چهارماهه نخست 99

  تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در چهارماهه نخست سال 1399 به حدود 37 هزار و 400 واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 42 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 18 میلیون و 30 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 42.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  تحولات اجاره بهای مسکن

  بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیرماه سال 99 نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 27.6 و 31 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی