مدیران خودروعصر اعتبار

مرکز آمار اعلام کرد؛

تورم تولیدکننده صنعت برق به ۲۹.۳ درصد رسید

عصر ساختمان- مرکز آمار اعلام کرد: درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل (متوسط تورم سالانه) به ۲۹.۳ درصد رسید.

تورم تولیدکننده صنعت برق به ۲۹.۳ درصد رسید
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۲:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از مهر، مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل پاییز ١٣٩٩ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٩ به 45.5 درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، 45.5 درصد افزایش داشته است.

  تورم فصلی

  درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٩ به 7.3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان، ٣.٧ واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٥.٤، ١٣.۰ و ۰.٩- بوده است.

  تورم نقطه به نقطه

  درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٩ به 45.5 درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٤٥.٥ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه کل بخش برق در فصل تابستان سال جاری ٤٣.۰ درصد بوده است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٣٩.٧، ٤٦.٩ و ٤٦.٩ بوده است.

  تورم سالانه

  درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل (متوسط تورم سالانه) به 29.3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١۰.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٢٦.١، ٢٩.١ و ٣١.٨ بوده است.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی