مدیران خودروعصر اعتبار

تصویب ۲۹ ماده از برنامه پنج ساله سوم شهر تهران

عصر ساختمان- اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نوبت عصر یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ۲۳ ماده دیگر از برنامه پنج ساله سوم شهر تهران را به تصویب رساندند تا به این ترتیب امروز در این جلسه ۲۹ ماده از این برنامه به تصویب رسیده باشد.

تصویب ۲۹ ماده از برنامه پنج ساله سوم شهر تهران
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۶:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نوبت عصر یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در بررسی برنامه پنج ساله سوم مواد دیگری از برنامه را مورد بحث و بررسی قرار دادند که مواد تصویب شده توسط اعضا به شرح ذیل است:

  ماده هفتم این برنامه که شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری با رویکرد ایجاد شفافیت و پاسخگویی برای مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری بر اساس فرآیندهای شناسایی و اولویت بندی شده در سند راهبردی مقابله با فساد نسبت به تدوین و ارائه برنامه عملیاتی در شش ماهه نخست این برنامه اقدام کند.

  اعضای شورای شهر تهران پس از بحث و بررسی در خصوص این ماده نهایتا با 16 رای موافق این ماده را به تصویب رساندند.

  ماده هشت این برنامه که شهرداری تهران را موظف می‌کند نسبت به بازنگری آئین‌نامه استخدامی و ارائه پیشنهادات اصلاحی به شورای شهر به منظور طی مراحل قانونی در سال نخست برنامه اقدام نماید، با 16 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

  ماده نهم این برنامه که شهرداری تهران را موظف می‌کند با هدف دستیابی به چابکی و بهره‌وری سازمانی اقداماتی از جمله تدوین سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری، اعمال راهبرد جذب برگزیده و خروج هدایت شده کارکنان را انجام دهد نیز با الحاق یک تبصره به پیشنهاد میرلوحی یکی از اعضای شورا برای جذب و بکارگیری دانشگاهیان و نخبگان مرتبط با ماموریت‌های شهرداری از دانشگاه‌های برتر تهران نهایتا با 18 رای موافق اعضای شورا به تصویب رسید.

  ماده دهم این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور ارتقای سطح اثربخشی حاکمیتی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته نسبت به تدوین نظام نامه حاکمیت شرکتی در سال نخست برنامه و بازآرایی از طریق همخوانی وظایف و کارکردهای آنان با ماموریت‌های شهرداری تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. این ماده نیز با 17 رای موافق به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

  ماده یازدهم این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند ضمن یکپارچه سازی کلیه رویه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی موجود در چهارچوب نظام جامع ارزیابی عملکرد و ایجاد پیوستگی میان آن و نظام جامع منابع انسانی و نظام بودجه ریزی نسبت به سنجش و ارزیابی ادواری اقدام کند. این ماده نیز با 17 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

  ماده دوازدهم برنامه پنج ساله سوم شهر تهران شهرداری را موظف می‌کند به منظور تحول، نوسازی اداری و بهره‌وری سازمانی اقداماتی را پس از تصویب شورای شهر همچون بازطراحی کلان ساختار سازمانی در سطح ستاد، مناطق، نواحی، سازمان‌ها و شرکت‌ها با نگرش تجمیع سازمان‌ها، شرکت‌ها و کاهش معاونت‌ها و مدیران در سطوح سازمانی انجام دهد که این ماده نیز پس از بحث و بررسی با 16 رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

  ماده سیزدهم این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور افزایش کارایی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با رعایت ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به پیاده سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری اقداماتی همچون تدوین برنامه فرآیند پدید آوری و مدیریت پروژه‌های مهم شهری و ارتقای سطح کیفی پروژه‌های شهر و رعایت الزامات محیط زیستی و کاهش آلایندگی هوا، حفظ و نگهداری آب و خاک، مطالعات محیط زیستی کلیه پروژه‌های مهم شهری را در دستور کار قرار دهد. این مصوبه نیز با 18 رای موافق اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

  ماده چهاردهم برنامه نیز شهرداری تهران را موظف می‌کند در راستای کنترل و نظارت مستمر مالی، معاملاتی و کنترل انطباق عملکرد شهرداری با مصوبات شورا اقدام کند که این مصوبه نیز با 18 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

  به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه اعضای شورای شهر تهران ماده 15 این برنامه را که شهرداری تهران را موظف می‌کند نسبت به بررسی و آسیب شناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات در مراجع قضایی اقدام و برنامه عملیاتی خود را جهت کاهش حجم این دعاوی و شکایات تا پایان سال اول برنامه به شورا ارائه نمایند، مورد بحث و بررسی قرار دادند و نهایتا با 18 رای موافق این ماده به تصویب اعضا رسید.

  ماده شانزدهم این برنامه که شهرداری تهران را موظف می‌کند در مسیر ایجاد و توسعه شهر هوشمند و حرکت به سمت شهری پایدار و زیست پذیر اقدام کند پس از بحث و بررسی با 16 رای به تصویب رسید.

  ماده هفدهم این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند در مسیر تحقق شهر هوشمند در حوزه‌های زیرساخت‌های ارتباطی و مراکز داده و تجهیزات سخت افزاری اقداماتی همچون جذب سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و همچنین ایجاد و توسعه شبکه بی سیم دیجیتال پایدار شهری را تا پایان سال دوم برنامه محقق کنند. این ماده نیز با 17 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

  ماده هجدهم این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند نسبت به ساماندهی و رعایت حریم دکل‌های رادیویی و مخابراتی اقداماتی همچون همکاری در تکمیل و اجرای پروژه شبکه ایستگاه‌های پایدار برای ارتباطات رادیویی، به روز رسانی طرح مکان یابی به منظور کاهش آلودگی الکترومغناطیسی و بصری را در دستور کار قرار دهند. این مصوبه نیز با 16 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

  ماده نوزدهم این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند در مسیر تحقق شهر هوشمند و ایجاد تحول دیجیتال در حوزه پلتفرم‌ها و سرویس‌های نرم افزاری اقداماتی همچون تامین، توسعه و بهینه سازی سرویس‌های نرم افزاری یکپارچه مورد نیاز مدیریت شهری و شهروندان را در بسترهای مختلف با تاکید بر خدمات دیجیتال و هوشمند غیر حضوری و شفاف و همچنین آماده سازی زیرساخت انواع نظام‌های دریافت و پرداخت شهرداری و توسعه بسترهای تبادلات مالی و غیر مالی بر اساس فناوری نوین مانند زنجیره بلوکی اقدام کند. این مصوبه با 18 رای موافق به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

  به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه در بررسی ماده 20 برنامه پنج ساله سوم شهر تهران که شهرداری را موظف می‌کند نسبت به سیاست‌گذاری و استقرار نظام جامع آمار و داده و نظام جامع اطلاعات مکانی اقدام کند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا با 16 رای موافق به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

  ماده 21 این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور افزایش کیفیت خدمات و برقراری امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق تدوین و ابلاغ راهبردها، سیاست‌ها و ساختار حکمروایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری تا پایان شش ماهه نخست برنامه اقدام کند. اعضای شورا پس از بحث و بررسی این ماده نهایتا آن را با 17 رای موافق به تصویب رساندند.

  ماده 22 این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور پیاده سازی نظام نوآوری شهری نسبت به تدوین آئین‌نامه هدایت و حمایت از زیست بوم نوآوری شهری با هدف رفع چالش‌های کلیدی شهر در شش ماهه نخست برنامه اقدام کنند و در بازنگری طرح تفصیلی و پهنه بندی شهری به فعالیت‌های دانش بنیان و نوآورانه توجه ویژه‌ای داشته باشند. این ماده پس از بحث و بررسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با 18 رای موافق به تصویب رسید.

  ماده 23 این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور ارتقای سطح دسترسی به زیرساخت‌ها و عدالت فضایی با بررسی سالیانه وضعیت برخورداری زیرساخت‌ها در سطح مناطق، توزیع بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای را به گونه‌ای انجام دهد که سرانه بودجه، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای احداثی در محروم‌ترین منطقه طی برنامه سوم بیشتر از برخوردارترین منطقه بوده و سایر مناطق متناسب با سطح عدم برخورداری از این بودجه بهره‌مند شوند. اعضای شورا پس از بحث و بررسی این ماده نهایتا آن را با 15 رای موافق به تصویب رساندند.

  ماده 24 این برنامه که شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور توسعه منابع مالی پایدار شهر و حصول سهم 50 درصدی در طول برنامه ضمن تعریف و ارائه جدول منابع مالی پایدار اقداماتی همچون شناسایی عناوین جدید درآمدی و افزایش سالانه درآمدهای پایدار در چهارچوب بودجه سالانه را انجام دهد. این ماده با 16 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

  ماده 25 این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند در راستای افزاش انضباط مالی اقداماتی همچون تدوین دستورالعمل اجرایی حذف و کاهش میزان کمک سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته تا پایان سال اول برنامه و همچنین شهرداری موظف به مبادله موافقتنامه برای کلیه ردیف‌های اعتباری هزینه‌ای و سرمایه‌ای تامین شده از محل منابع داخلی و منابع بودجه عمومی شهرداری است که باید برابر این ماده توسط شهرداری تهران این موارد اجرایی شود. این ماده نهایتا با 15 رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

  ماده 26 این برنامه که شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور انجام تعهدات وظایف و ماموریت‌های ذاتی و کاهش هزینه‌ها اقداماتی را انجام دهد که با 16 رای موافق به تصویب اعضا رسید.  

  ماده 27 این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حل و فصل بدهی‌ها و تعهدات مالی خود در طول برنامه اقداماتی را انجام دهد. این مصوبه نیز با 16 رای موافق به تصویب رسید.

  ماده 28 این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور هوشمندسازی فرآیندهای وصول درآمدها، نسبت به یکپارچه سازی سیستم‌های جامع مالی، عوارض خودرو و املاک اقدام کرده و روش‌های پرداخت در این سیستم‌ها را مکانیزه کند. این ماده نیز با 17 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

  نهایتا ماده 29 این برنامه که شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور جلب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و عمومی تا پایان برنامه سوم اقداماتی همچون تشکیل ستاد پشتیبانی سرمایه‌گذاری اقتصادی را محقق کند، با 17 رای موافق اعضا به تصویب رسید.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
   رویداد ها در یک نگاه
   • ۰
   • ۰
   • هفته نامه
   • ۰
   • هفته نامه
   • هفته نامه
   • هفته نامه
   • هفته نامه
   • هفته نامه عصر ساختمان
   آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش
   آرشیو