مدیران خودروعصر اعتبار

گرانترین و ارزانترین قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران+ نمودار

عصر ساختمان- در این گزارش وضعیت متوسط قمیت هر مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران و همچنین تعداد معاملات و ودیعه مسکن بررسی شده است.

گرانترین و ارزانترین قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران+ نمودار
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۴:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فارس، کز آمار ایران نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران بهار ١٣٩٩ منتشر کرد.

  متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 188235 هزار ریال با میانگین مساحت 89 متر مربع و متوسط عمر بنای 12 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 22.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 43.8 درصد، افزایش داشته است.

  جدول ذیل نشان می‌دهد بیشترین متوسط قیمت فروش زیربنای مسکونی مربوط به منطقه یک و پایین ترین قیمت برای منطقه 18 به ثبت رسیده است.

  همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 29.3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل3.9 درصد، افزایش داشته است. در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیش ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 392511 هزار ریال با میانگین مساحت 148 متر مربع و متوسط عمر بنای 10 سال در منطقه 1 و کمترین آن در حدود 86407 هزار ریال با میانگین مساحت 69 متر مربع و متوسط عمر بنای 10 سال در منطقه ی 18 بوده است.

  روند تغییرات متوسط قمیت فروش یک متر مربتع زیربنای مسکونی از بهار 95 تا بهار 99 روند جهشی خود را از بهار سال 97 شروع کرده و همچنان ادامه دارد و در حال شکستن رکود هر متر مربع 20 میلیون تومان است.

  تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده، بین حداقل 27149 هزار ریال در منطقه 15 و حداکثر 902310 هزار ریال در منطقه 3 بوده است.

  همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 15 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 19 با 0.9 درصد، دارای کمترین سهم می باشند.

  طبق نمودار تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی روند کاهشی به خود گرفته که نشان از افت شدید قدرت خرید مردم و مستاجران برای خانه دار شدن است.

  متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه  سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی

  متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 557305 ریال با میانگین مساحت 83 مترمربع و متوسط عمر بنای 14 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 9.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 38.4 درصد، افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجارهی زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 17.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4116 درصد کاهش داشته است.

  در میان مناطق 22 گانهی شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجارهی ماهانه به علاوه ی سه درصد ودیعهی پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، 978254 ریال با میانگین مساحت 128 مترمربع و متوسط عمر بنای 12 سال در منطقه 1 و کمترین آن 257312 ریال با میانگین مساحت 63 متر مربع و متوسط عمر بنای 15 سال در منطقه 19 بوده است

  تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ی سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 37143 ریال در منطقه 18 و حداکثر 3000000 ریال در منطقه 3 بوده است.

  همچنین از کل معاملات اجاره ی زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 17.4 در صد، دارای بیشترین سهم و منطقه 16 با 0.9 درصد، دارای کمترین سهم می باشند.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی